Co-op

CO-OP Nedir?

CO-OP (Cooperative Education) eğitim modeli üniversitedeki eğitim ile iş yaşamında çalışmayı birleştiren bir eğitim modelidir.

Amerika’da başlayan ve Dünya’ya yaygınlaşan bu model değişik formatlarda bugün Avrupa ve Uzak Doğu dahil birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Örneğin bu alanda önde gelen üniversitelerden Northeastern Üniversitesi bu modeli binlerle firma ile işbirliği halinde yürütmektedir. Öyle ki bugün birçok üniversite yurt dışı CO-OP programları da uygulamaktadır.

CO-OP’un Amacı Nedir?

CO-OP eğitim modelinin amacı üniversitede verilen kuramsal bilgiyi iş dünyasındaki uygulama ile birleştirerek hem kuramsal temele hem uygulamaya hakim mezunlar yetiştirmektir.

Bu suretle,

 • iş dünyası, daha önceden tanıdığı, daha iyi yetişmiş ve işe başlar başlamaz üretken olacak mezunları işe alma olanağı edinmiş olmakta,
 • üniversite bir yandan programlarını iş dünyasının ihtiyaçlarına yanıt verir hale getirirken diğer yandan mezunlarının işe yerleşme oranını arttırmak suretiyle programlarını daha cazip hale getirmekte,
 • mezunlar ise mezun olur olmaz işe yerleşme ve diğer mezunlara göre daha hızla ilerleme olanağı edinmektedirler.

Diğer deyişle CO-OP eğitim modeli ‘iş dünyası-öğrenci-üniversite’ üçlüsü için ‘kazan-kazan-kazan’ demektir.

CO-OP’un Öğrenci için Yararları Nelerdir?

 • Üniversitede öğrendiklerini sahada uygulama fırsatı bulur.
 • Mesleki algı ve farkındalığını geliştirir.
 • Daha öğrenci iken mesleki deneyim edinmiş olur.
 • Kariyer ve yaşam planlarını oluşturur, mezuniyet sonrası hedeflerini netleştirirler, mesleği ve hedefleri konusunda vizyon edinir.
 • Mezun olduğunda çalışmış olduğu kurumda işe kabul önceliği elde eder, çalışmış olduğu kurumda işe devam olanağı bulur.
 • Özgüvenini yükseltir, kendini geliştirme ve yükselme bilincini pekiştirir.
 • İş ortamında iletişim becerilerini geliştirir.
 • Organizasyon ve zaman yönetimi becerilerini artırırlar.
 • Öğrenciyken gelir elde etmeye başlar ve finansal farkındalığını artırır.
 • Daha öğrenciyken profesyonel kimlik ve kartvizit edinirler.
 • Sektörel ve mesleki iş ağlarını geliştirir ve genişletir.
 • CV’sine daha öğrenciyken profesyonel iş deneyimi boyutu ekler.

CO-OP’un Firma için Yararları Nelerdir?

 • Enerjisi ve motivasyonu ile farklı olan genç üniversite öğrencisinin katkısından yararlanır.
 • İşe alacağı mezunu işe almazdan önce tanıma ve değerlendirme olanağı edinir, işe alacağı mezununun işe uygunluğu ile ilgili riskleri azaltır.
 • İşe alacağı mezunu işe almazdan önce kendi gereksinimleri doğrultusunda yetiştirir, kendi gereksinimlerine yanıt vereceğini bildiği mezunu işe alır.
 • İşe alacağı mezununun işi öğrenmesi zaman ve maliyetini ortadan kaldırır.
 • Üniversite ve üniversitenin öğretim kadrosu ile işbirliği suretiyle mevcut problemlerinin çözümü için destek sağlar, projeler yapar.
 • CO-OP partneri olma olgusunu firmanın tanıtımı amacıyla değerlendirme olanağı edinir.
 • Yönetici ve uzmanlarının üniversitede kendi uzmanlık alanlarında ders verme olanağını edinir, bu yolla yönetici ve uzmanlarının mesleki doyum ve tanınırlığını sağlar.

CO-OP’un Üniversite için Yararları Nelerdir?

 • Daha iyi mezunlar yetiştirir.
 • Mezun olduğunda işi hazır ya da işe yerleşme şansı yüksek mezunlar yetiştirir.
 • Mezunları iş dünyası tarafından tercih edilir, mezunları iş dünyası tarafından tercih edilen üniversite olarak öne çıkar.
 • İş dünyası ile ilişkileri güçlenir, iş dünyası ile ortak projeler ve diğer işbirlikleri yapma olanağı edinir.
 • Üniversitenin iş dünyasındaki tanınırlığı artar.
 • Öğretim üyeleri iş dünyası ile ilişkilerini güçlendirir, iş dünyası ile ortak projeler ve diğer işbirlikleri yapma olanağı edinir.
 • Eğitim programlarını iş dünyasının gereklerine daha uyumlu ve iş dünyasının gereksinimlerine yanıt verebilir hale getirme olanağı edinir.
 • Öğrenci profilini bilinç düzeyi, mesleki algı düzeyi, uygulama alanı bilgisi, iletişim becerileri, özgüven, zaman kullanımı becerileri, ve diğer alanlarda güçlenmeleri suretiyle yükseltir.
 • Uygulama deneyimi edinmeleri suretiyle öğrencilerin derslerin kuramsal bileşenlerini öğrenme kapasiteleri yükselir, üniversitedeki eğitimin kalitesi, etkinliği ve verimi artar.

Kim CO-OP Yapabilir?

Hemen her programdaki öğrenciler CO-OP yapabilir. Bunun için söz konusu program için CO-OP yapılacak firmaların var olması, diğer deyişle, bu firmalarla anlaşma yapılmış olması yeterlidir.

Her Öğrenci CO-OP Yapabilecek midir?

Öğrencinin CO-OP yapabilmesi için CO-OP yapılacak firmada mevcut CO-OP kontenjanı olması ve firmanın öğrenciyi CO-OP için tercih etmesi gereklidir. Diğer deyişle, bir firmanın CO-OP kontenjanı dolu ise o firmada kontenjan açılana kadar yeni bir CO-OP öğrencisi istihdam edilemez, açık kontenjan var ise o kontenjana yerleştirilecek öğrenciyi firma seçer.

CO-OP Hangi Sınıfta iken Yapılır?

CO-OP üçüncü sınıfın yazı ile dördüncü sınıfın güz dönemini kapsayan sürelerde yapılır.

CO-OP programı üçüncü sınıfın yaz döneminde başlar, dördüncü sınıfın birinci döneminide (Güz Dönemi) birleştirerek 6 ay süren bir CO-OP programıdır.

Son Sınıfın Son Döneminde CO-OP Yapılır mı?

Son sınıfın son döneminde CO-OP yapılmaz. Zira CO-OP öğrencinin üniversitedeki eğitimini tamamlayıp çalışma yaşamına başlaması değildir, üniversitedeki eğitiminin bir parçasıdır. Bu nedenle öğrenci CO-OP yaptıktan sonra en az bir dönem daha üniversitedeki eğitimine devam etmelidir.

CO-OP Süresi Nedir?

CO-OP süresi en az 3 aydır. CO-OP süresinin 6 ay olması tercih edilir.

CO-OP Yalnızca Belirli bir Süre Firmada Çalışarak mı Yapılır?

CO-OP yalnızca belirli bir süre firmada çalışarak yapılmaz, başka biçimlerde de yapılabilir. Örneğin, öğrenci bitirme projesini veya bir proje dersini iş dünyasındaki bir uzmanın gözetiminde iş dünyasındaki bir problemin çözümüne yönelik olarak yapabilir.

CO-OP Mutlaka Tam Gün Olarak mı Yapılmalıdır?

CO-OP’un mutlaka tam gün olarak yapılması gerekli değildir. Örneğin haftanın üç günü ya da dört günü firmada çalışma, diğer günler üniversitede derslerine devam etme şeklinde de olabilir.

CO-OP yapma biçimleri (formatı) program ve firma bazında belirlenebilir.

CO-OP Yapan Öğrenci Mezuniyetine Yönelik Kredi Kazanır mı?

CO-OP çalışması aynı zamanda kredili ders olarak tanımlanır. Böylece öğrenci CO-OP yaparak kredi de kazanır ve böylece mezuniyetinin uzamasını önleme olanağı edinir. CO-OP’un hangi biçiminin kaç kredi kazandırdığı CO-OP çalışmasının program bazında tanımlanan dersleri üzerinden belirlenir.

CO-OP Yapan Öğrenci Programındaki Hangi Derslere Yönelik Kredi Kazanır?

CO-OP yapan öğrencinin programındaki hangi derslere yönelik kredi kazanacağı program bazında tanımlanır. CO-OP çalışmaları tipik olarak alan seçmeli ders kategorisinde ve serbest seçmeli ders kategorisinde dersler olarak  tanımlanır. Bitirme projesi de bu kategoride tanımlanabilir. 

CO-OP Yapan Öğrencinin Mezuniyet Süresi Uzar mı?

CO-OP yapan öğrenci yaptığı CO-OP ile kredi kazanmasına karşın öğrencinin mezuniyetinin uzamaması için öğrencinin diğer dönemlerde fazla ders yükü almak ve yaz okulunda ders almak gibi yollarla mezuniyetinin uzamaması için çaba göstermesi gerekebilir.

 CO-OP Yapan Öğrenciye CO-OP Yaptığı Firma Tarafından Ücret Ödenir mi?

CO-OP yapan öğrenciye CO-OP yaptığı firma tarafından belirli bir ücret ödenir. Ödenecek ücret CO-OP biçimine, süresine ve firmaya göre değişir.

İLETİŞİM

CO-OP konusunda doğrudan CO-OP Koordinasyon Ofisi ile iletişime geçilebileceği gibi CO-OP programının ilgili olduğu fakülte dekanlığı ile de iletişime geçilebilir.

 

CO-OP KOORDİNASYON OFİSİ

Selma Özsobacı

CO-OP Koordinatörü

Altınbaş Üniversitesi

Mahmutbey, Dilmenler Caddesi No 26, Bağcılar, İstanbul

Tel: (0212) 6040100

E-posta: selma.ozsobaci@altinbas.edu.tr