ENERJİ VE ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (EÇAM) PROJESİ

Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÇAM) Projesi

Bu proje, sadece Ekonomi Bölümü öğrencileri için tanımlanmıştır.

Altınbaş Üniversitesi Enerji ve Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi (EÇAM), Şubat 2015 tarihinde faaliyete başlamıştır. Enerjinin temel ihtiyaçlardan biri olduğu ve enerji tüketiminin önemli çevre sorunlarına sebep olduğu günümüzde, EÇAM bu konularda çözüm üretmek, üretilen çözümlere katkı sağlamak, bu çözümleri özendirmek, teşvik etmek ve toplumu bilinçlendirmek amaçlarıyla kurulmuştur. Merkezimizde bilimsel yöntemler kullanılarak, Türkiye’nin ve dünyanın enerji ve çevre sorunları üzerine uygulamalı araştırmalar yapılmakta, kamuoyunu aydınlatmak amacıyla panel ve etkinlikler düzenlenmekte, yeni projeler geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışma Alanı : Altınbaş Üniversitesi

Kabul Edilecek Öğrenci Sayısı :  15

Detaylı bilgi için Araş. Gör. Volkan Güngör ile irtibata geçebilirsiniz: volkan.gungor@kemerburgaz.edu.tr