Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

Bu proje, sadece Ekonomi Bölümü öğrencileri için tanımlanmıştır.

TEGV; ilköğretim çağındaki çocukların Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağduyulu, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturmak ve uygulama amacıyla kurulmuştur.

Eğitim Gönüllüleri’nde bütün etkinlikler gönüllülerin desteği ile hayata geçiriliyor. Ülkemiz çocuklarının birbirlerinden ayırt edilmeksizin umutlarını gerçekleştirme hakkına inanan gönüllüler, emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklara aktararak, yarının aydınlık insanlarının yetişmesine destek oluyor.

Gönüllüler yalnızca çocukların eğitimlerine destek olmakla kalmıyor, aktif – sorumlu yurttaşlık örneği sergileyerek toplumsal duyarlılığın artmasına da katkıda bulunuyorlar. Yaşadıkları topluma yarar sağlayacak projeler içinde yer alarak ve projelerini hayata geçirerek, sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatı bulurken bir yandan da kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar.

Çalışma Alanı : İstanbul

Kabul Edilecek Öğrenci Sayısı :  30

Detaylı bilgi için tıklayınız: http://tegv.org/gonullu/gonullu-ol-cocuklarin-kahramani-ol/