Kariyer Elçileri Takımı Nedir?

Kariyer Elçileri Takımı, Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin kariyer gelişimini desteklemek üzere Altın Kariyer ile Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinin ortaklaşa yürüttüğü bir programdır. Kariyer Elçisi olarak faaliyet gösteren öğrenciler akranlarına rehberlik yapma, kariyer gelişimlerinde rol model olma, mesleki çabalarında başarılı olmaları için akranlarını cesaretlendirme ve kaynaklar bulma gibi konularda destek faaliyetlerde bulunurlar.

Kariyer Elçileri Kimlerdir?

Kariyer Elçileri, Altınbaş Üniversitesi Fakülteleri öğrencileri arasından Kariyer Geliştirme Merkezi tarafından seçilerek Kariyer Geliştirme Merkezi danışmanları tarafından programın öngördüğü eğitimlerden geçirilen öğrencilerden oluşmaktadır.

Kariyer Elçileri Nasıl Faaliyet Gösterecektir?

Kariyer Elçileri, haftalık çalışma saatleri doğrultusunda Kariyer Geliştirme Merkezi ofislerinde destek faaliyetlerinde bulunurlar. Her üye kendi bölümü ve akran çevresinde Kariyer Elçisi olarak Merkezin bir temsilcisi gibi faaliyet gösterir. Aylık toplantıların geribildirimlerini iletir ve takımın gelişmesi için önerilerde bulunur. Etkinlikleri geliştirmek üzere bilgi toplar ve öneriler getirir. Kariyer Geliştirme Merkezi etkinliklerinde ders programları doğrultusunda bulunarak sorumluluk alır.

Kariyer Elçilerinin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kariyer Elçileri;

 • Kariyer Geliştirme Merkezi faaliyetlerinin akranlarına duyurulmasını sağlarlar.
 • Kariyer Geliştirme Merkezinin seminer, konferans ve Kariyer Fuarı gibi etkinliklerinde aktif rol alarak Merkeze destek verirler.
 • Kendi staj programlarını yürüten kurumlarla irtibat halinde olarak kurumların güncel duyurularını paylaşırlar.
 • Özgeçmiş ve ön yazı hazırlama desteği vermek üzere Kariyer Geliştirme Merkezi ofislerinde görev alırlar.
 • Aylık KET toplantılarına katılırlar.
 • İşveren ve mezunlarla iletişime geçerek pozisyon güncellemelerini gerçekleştirirler.
 • Eğitim amaçlı gerçekleştirilen iş yeri gezilerine rehberlik ederler.
 • Merkezimizce yayınlanan Bülten ve Dergilerin içeriğine katkıda bulunurlar.
 • Ders programlarının müsaitliği doğrultusunda haftada ….. saat Kariyer Geliştirme Merkezi etkinlik ve projelerine destek verirler.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Kariyer Elçisi Olmanın Avantajları Nelerdir?

Kariyer Elçileri,

 • Başarılarını Kariyer Geliştirme Merkezi tarafından verilen referans mektubu ile profesyonel hayatlarına taşıyabilirler.
 • Kariyer Günlerinde işverenler ile birebir görüşme önceliğine sahip olurlar.
 • Henüz öğrenciyken bir profesyonel çevre edinirler.
 • Profesyonel koçluk alarak bilinçli bir kariyer yolu üzerinde eğitimlerine devam ederler.
 • Profesyonel imaj, takım çalışması ve liderlik yetkinliklerini geliştirirler.
 • Stajyerlik ve iş arama konusundaki becerilerini geliştirebilirler.
 • Özgeçmiş oluşturma, ön yazı hazırlama, teşekkür ve motivasyon mektubu yazma gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler.
 • Akranlarıyla kaliteli bir iletişim sağlarlar.

KET Programına Üyelik Başvuruları Nasıl Olacaktır?

KET programına başvurular her akademik yıl için web sayfasında duyurulacak başvuru tarihleri arasında Altın Kariyer web sayfasında yayınlanan başvuru formu ile online olarak veya Kariyer Geliştirme Merkez ofislerinde bulunan başvuru formları doldurularak gerçekleştirilmektedir.

Kariyer Elçilerinin Seçimi Nasıl Olacaktır?

Kariyer Elçileri, Kariyer Geliştirme Merkezine başvurularını ileten adaylar ile merkez danışmanlarımız tarafından gerçekleştirilecek mülakatlar sonucu seçilecektir.

Kariyer Elçilerinde Olması Gereken Özellikler

 • Altınbaş Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokullarının 2. veya 3. sınıf öğrencisi olmak,
 • Takım çalışmasını sevmek,
 • Kariyer Geliştirme Merkezi ve Kariyer Elçileri Takımının yararına hizmet etmek,
 • Etkili iletişim kurabilmek,
 • Zamanını yönetmede başarılı olmak,
 • Akranları ve çalışanlara yararlı geribildirimler verme ve almaya açık olmak,
 • Öğrenmeye istekli, coşkulu ve yeni fikirlere açık olmak,
 • İşverenler ve mesleki fırsatlara açık ve ilgili olmak.

Kariyer Elçilerine Verilecek Eğitimler Nelerdir?

Kariyer Elçilerine;

 • Takım Çalışması ve Liderlik,
 • Bireysel Kariyer Yönetimi,
 • Özgeçmiş ve Önyazı Hazırlama,
 • Mentorluk,
 • Profesyonel Ağ Oluşturma,
 • İş Arama, Mülakatlara Hazırlık ve Profesyonel İmaj eğitimleri verilecektir.

Kariyer Elçilerinin Gözetim ve Destek Süreci Nasıl Olacaktır?

Kariyer Elçilerine destek Kariyer Geliştirme Merkezi danışmanları tarafından sağlanır. Danışmanlar takım üyelerinin faaliyetlerini sürekli olarak gözlemleyerek gelişme noktalarına ilişkin geribildirimde bulunur ve gerekli gördüğü durumlarda ilave eğitimler düzenler.

Üye performansları yarıyıl sonlarında değerlendirilir. Değerlendirme Kariyer Geliştirme Merkezi yetkilileri tarafından ve üyelerin birbirini değerlendirmesi şeklinde gerçekleştirilir.

KET Üyeliğinden Ayrılma ve Üyelikten Çıkarılma Koşulları Nelerdir?

 • Kariyer Elçileri zorunlu haller dışında yarıyıl sonlarında üyelikten kendi istekleri ile gerekçe göstermeden ayrılabilir. Üyelikten ayrılan öğrenciden sonraki yarıyıl faaliyetleri için yerine aday göstermesi beklenmektedir.

Kariyer Elçilerinin;

 • Aylık toplantılara mazeret bildirmeksizin iki kere üst üste katılım göstermemeleri halinde,
 • Disiplin Yönetmeliğine aykırı davranışlarda bulunmaları halinde,
 • Disiplin Kurulu soruşturması sonucu uyarı veya ceza almaları durumunda,
 • Altın Kariyer tarafından verilen görevlerin aksatıldığı veya yerine getirilmediğinin tespiti halinde,
 • Görevi kötüye kullanma gibi durumlarda üyeliklerine son verilir.
 • Herhangi bir sebeple üyelikten ayrılan veya üyelikten çıkarılan üye yeniden proje kapsamına dahil edilmez ve Altın Kariyer etkinliklerinde görev alamaz.
 • Öğrencinin mezuniyeti durumunda üyelik kendiliğinden sona erer.
 • Mezuniyet dışında üyeliği sona eren öğrencilere referans mektubu verilmez.

KET Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi Nasıl Olacaktır?

Kariyer Elçileri aylık olarak toplanarak yürütülen faaliyetler hakkında bilgi ve öneri paylaşımında bulunur. Aylık değerlendirme toplantılarını yöneten moderatörün önderliğinde gelişme noktaları tespit edilir ve aksiyonlar planlanır. Bir sonraki toplantıda hedeflenen aksiyonlar ile ilgili çıktılar değerlendirilir.

KET Programının Geliştirilmesi Nasıl Olacaktır?

KET programı, takıma üye öğrencilerin aylık ve yarıyıl sonu değerlendirme toplantılarından edinilen görüş ve geribildirimler ile Kariyer Merkezi danışmanlarının yarıyıl sonu önerileri doğrultusunda geliştirilmeye açık bir programdır. Yarıyıl sonlarında toplanan geribildirim ve görüşler danışmanlar tarafından değerlendirilerek geliştirme noktaları ile hedefler belirlenip aksiyon planları oluşturularak sonraki yarıyılda hayata geçirmek üzere takım üyelerine bilgi aktarılır.