TOPLUMSAL SORUMLULUK NEDİR?

Tüm bireylerin ve yönetimin içinde bulundukları toplumun yaşam kalitesini iyileştirmek için kendi çalışanları ve onların aileleri yerel halk ve toplumla birlikte sürdürülebilir bir dünya için ekonomik çevresel kültürel ve sosyal gelişmeye destek verme sorumluluğudur.

Toplum var olduğu sürece sosyal sorumluluk kavramı günlük hayatın bir parçası olarak devam edecektir. Sosyal sorumluluk belli kalıpları, herhangi bir maddi ve manevi sınırlaması olmayan, her koşulda sahip olunan bir farkındalıktır.

Kısaca sosyal sorumluluk hayata ‘BİZ’ diye bakabilmektir.

TOPLUMSAL SORUMLULUK PROJELERİNİN AMAÇLARI

  • Yaşamın sürekliliği ve toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından paylaşımının sağlanması.
  • İyi yaşam koşullarına sahip geleceğe umutla bakabilecek toplum bireylerinin yetişmesine katkıda bulunulmasıdır.
  • Bireylerin yaşadıkları topluma paylaştıkları dünyaya olan sorumluluklarına,
  • Kişisel gayretlerine ele alarak grup çalışması içerisinde gerçekleştirilmesine,
  • Bu şekilde kendilerini geliştirmeleri ve gerçekleştirilmelerini sağlar.


Toplumsal Sorumluluk Projeleri İzlencesi

PROJE ADI ÇALIŞMA ALANI KURUM ADI KONTENJAN
ULUSLARARASI MENTOR PROJESİ SOSYAL AKTİVİTELER ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ  SINIRSIZ
ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ 10
PERSON Project Guide for SRP (TOS) DERS ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ  SINIRSIZ